Оцінка майна, майнових прав – це процес визначення їх вартості на дату оцінки за процедурою, встановленою нормативно-правовими актами, і є результатом практичної діяльності суб’єкта оціночної діяльності.

Оцінка майна та майнових прав проводиться у випадках, встановлених законодавством України, міжнародними договорами, на підставі договору, а також на вимогу однієї із сторін договору та за домовленістю сторін.

Ми проводимо оцінку:

 • Нерухомого майна, у тому числі земельних ділянок.
 • Дорожних транспортних засобів
 • Машин та обладнання
 • Цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів
 • Майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі права користування земельними ділянками
 • Прав на об’єкти інтелектуальної власності

Оцінка проводиться у випадках:

 • Купівлі-продажу (обміну) майна згідно із Законодавством;
 • Успадкування, дарування майна згідно із Законодавством;
 • Передачі майна під заставу;
 • Переоцінка основних засобів для цілей бухгалтерського обігу (постановка на баланс);
 • Приватизація та інше відчуження майна, у тому числі земельних ділянок;
 • При передачі майна, у тому числі земельних ділянок, в оренду;
 • Створення підприємств (господарських товариств) на базі державного майна або майна, що є у комунальній власності;
 • Реорганізації, банкрутства, ліквідації державних, комунальних підприємств та підприємств (господарських товариств) з державною часткою майна (часткою комунального майна);
 • Виділення або визначення частки майна у спільному майні, в якому є державна частка (частка комунального майна);
 • Визначення вартості внесків учасників та засновників господарського товариства, якщо до зазначеного товариства вноситься майно господарських товариств з державною часткою (часткою комунального майна), а також у разі виходу (виключення) учасника або засновника із складу такого товариства;
 • В інших випадках за рішенням суду або у зв’язку з необхідністю захисту суспільних інтересів.